Kategorie
zarybienia

Wędkarze mogą zarybiać ?

Kto może dokonywać zarybień ?

Odpowiedź jest prosta – uprawniony do rybactwa.

Tzw. dzikie zarybienia – na własną rękę przez wędkarzy bez porozumienia nie powinny być prowadzone. Należy się porozumieć z uprawnionym do rybactwa – dzierżawcą, użytkownikiem wody.
Jest spora szansa że spotka się to z jego aprobatą i będzie pomocny w przeprowadzeniu zarybienia na wodach na których jest za to odpowiedzialny. Zazwyczaj ma on wiedzę jakie warunki należy spełnić – formalne, gatunki ryb, ilościowe, weterynaryjne.

Inicjatywy wędkarzy, organizacji społecznych są jak najbardziej możliwe i legalne – byle nie na dziko.

Ustawa o rybactwie śródlądowym wskazuje, kto może dokonywać zarybień. Art. 4b.1. Zarybianie wód może prowadzić:

1) uprawniony do rybactwa;
2) instytut badawczy, uczelnia, fundacja, uznana organizacja producentów ryb lub organizacja społeczna, w ramach programu badawczego lub programu ochrony i odbudowy zasobów ryb w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa;
3) organ administracji publicznej, we współpracy zuprawnionym do rybactwa, instytutem badawczym, uczelnią, funda-cją, uznaną organizacją producentów ryb lub organizacją społeczną, jeżeli utrzymanie, odtwarzanie lub poprawa stanu zasobów ryb należy do zadań organu administracji publicznej lub wynika zdziałań określonych w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb;
4) dyrektor parku narodowego w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego.